Kunst & Cultuur

TekenTijd! Les 1 - Perspectief tekenen

Lian van Hecke

In deze les leer je: - Perspectief tekenen - Diepte tekenen - Werken met de horizon en een verdwijnpunt. Laten zien wat je getekend hebt? Stuur een foto naar info@positivemovement.nl Dit talent is beschikbaar voor online-gastlessen in onderling overleg. Neem daarvoor contact op via detalentcirkel@saks.nl

Lian van Hecke

Leerlingbegeleider/pedagoog/zelfstandig ondernemer

Mijn naam is Lian. Ik heb mijn bachelor pedagogiek afgerond, momenteel ben ik bezig met de Master of Science in Restorative Practices. Dit is een methodiek uit Amerika waarbij de nadruk ligt op het versterken en herstellen van relaties. Een onderdeel van deze methodiek is cirkel training. Hiermee worden relaties en verbinding binnen een groep bevorderd door middel van activiteiten in een kring. Ik heb gewerkt binnen het praktijkonderwijs als trajectbegeleider. Momenteel werk ik vanuit Inzowijs als leerlingbegeleider op verschillende basisscholen. Ik heb onder anderen ervaring met leerlingen met autisme, ADHD, LVB en NT2 leerlingen. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen binnen het speciaal onderwijs. Ik heb daar tekenlessen gegeven aan leerlingen uit groep 4 t/m 6. Verder ben ik vrijwilliger bij timmerdorp in Driehuizen en bij Pret in Purmerend (Pret in Purmerend is een activiteitenweek in de zomer voor kinderen die niet op vakantie kunnen). Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer. Met mijn bedrijf Positive Movement bied ik trainingen over pestgedrag en preventie van pesten.