De Talentcirkel verbindt

Onderwijs houdt niet op bij de muren van het klaslokaal. Lesgeven is een vak voor professionals en tegelijkertijd kunnen kinderen heel veel leren van mensen rondom school. Daar kunnen we talent en enthousiasme goed bij gebruiken!

De Talentcirkel in het kort

Talenten brengen hun talent in beeld en laten weten waar zij voor ingezet kunnen worden. Scholen of leerkrachten zijn op zoek naar een toevoeging in hun lessen, thema’s of vieringen. School en talent maken een match en verbinden de leerlingen met de wereld. De Talentcirkel verbindt.

Onvergetelijke ervaringen

De wereld naar binnen brengen en met de kinderen de wereld in. Dat is de kinderen de ruimte geven zich te ontwikkelen. Voor hen is het onvergetelijk als iemand met twinkels in de ogen vertelt over datgene waar hij of zij goed in is. Over werk, over passie, over dingen doen die zinvol en waardevol zijn. Voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers is het mooi om een thema te verrijken, om (een deel van) de groep op pad te sturen, of samen met ‘hun’ talent een toffe les, ochtend of middag in elkaar te zetten. Voor talenten is het een verrijking om kennis en ervaring door te geven aan de generatie van de toekomst. En samen met de kinderen een ontzettend leuke ochtend of middag te beleven.

Voorbereiding op de wereld

Cultuur promoten, natuur als thema op de agenda zetten, een vereniging of bedrijf voor het voetlicht brengen als leerzame partner om mee samen te werken. Ook dat kan binnen de Talentcirkel. Want de toekomst van de wereld zit vandaag in de klas, op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Hoe eerder de kinderen die levens- en leerervaring ontdekken, hoe beter. Doe mee!

Over de Talentcirkel

De Talentcirkel is het platform waar scholen, kinderopvangorganisaties en talent elkaar vinden en is een initiatief van SaKS in samenwerking met Kiddies en SKOA. Samen met Wim van Bokhorst en Moose Agency bouwde SaKS dit platform om mensen binnen en buiten scholen en kinderopvangorganisaties met elkaar te verbinden voor een effectieve en betekenisvolle ontwikkeling.

Wil jij jouw talent inzetten? Meld je hier aan.
Samen een match gemaakt? Check deze pagina..

Samen met jou, onze leerkrachten en onze kinderen bouwen we aan morgen. Want it takes a village to raise a child.