Kunst & Cultuur

Toneeljuf TV deel 2 'Grote emoties'

Saskia van der Elst

Grote emoties: hoe laat je ze zien en hoe maak je er een mooi toneelstukje van?! Dit talent is beschikbaar voor online-gastlessen in onderling overleg. Neem daarvoor contact op via detalentcirkel@saks.nl

Saskia van der Elst

Dramadocent/theatermaker/medewerker kinderboekwinkel

Als De Toneeljuf geef ik les in improvisatietheater. Improvisatietheater is een vrolijke en vrije manier van spelen die ruimte biedt aan de eigen ideeën van de deelnemers. Ik gebruik het als middel om mensen zelfbewuster en met meer vertrouwen in het leven te laten staan. Daarbij wordt erg veel gelachen. Ik geloof dat juist vanuit ontspanning en plezier echte groei ontstaat. Mijn liefde voor improvisatietheater is begonnen in Haarlem bij De Wereld Kindertheater. Met kinderen eigen voorstellingen bedenken, maken en spelen. Kinderen uit alle hoeken van de samenleving omdat we ook 'de wijk' ingingen. Na mijn verhuizing naar Alkmaar begon ik De Toneeljuf en gaf ik toneelles, via Artiance, op heel veel scholen als naschoolse activiteit. Momenteel geef ik o.a. les aan De Groeiklas, kinderen die moeite hebben om mee te komen met het gewone onderwijs en daardoor weinig zelfvertrouwen meer hebben. Ook bied ik mijn eigen cursus 'Toneel om te groeien' aan, zowel voor kinderen als volwassenen. De opleiding 'Moed om te falen' heeft mij nog bewuster gemaakt van de kracht van spelen. Spelenderwijs onderzoeken wat je al kunt en wat je nog kunt leren. Het is dapper en grappig. Ik geef dit graag door. Daarnaast heb ik een grote voorliefde voor prentenboeken. Ik maak dan ook meespeeltheater gebaseerd op verhalen. Hierover geef ik ook les aan docenten en pedagogisch medewerkers, Ik hoop daarmee zoveel mogelijk mensen aan het spelen te krijgen. Voor alle informatie zie mijn website www.toneeljuf.nl